Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Servis tlačiarní a kopírok

04.07.2013

Predmetom zákazky je poskytovanie servisu na fotokopírovacích zariadeniach a príslušenstva prevádzkovaných verejným obstarávateľom a ostatnými verejnými obstarávateľmi uvedených v prílohe A.IV tohto oznámenia a prílohe č. 3 súťažných podkladov.

Bližšie informácie najdete na:

 

Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

Otváranie častí ponúk „Ostatné“ na predmet zákazky „Servis tlačiarní a kopírok“ sa uskutoční dňa 26.08.2013.

Otváranie častí ponúk „Kritériá“ na predmet zákazky „Servis tlačiarní a kopírok“ sa uskutoční dňa 25.09.2013.