Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Servis služobných motorových vozidiel Ministerstva životného prostredia SR

26.11.2013

Predmetom zákazky je zabezpečenie kompletného servisu, opráv a údržby služobných motorových vozidiel Ministerstva životného prostredia SR a organizácií, pre ktoré Ministerstvo životného prostredia SR zabezpečuje tieto služby na základe príkazných zmlúv ako centrálna obstarávacia organizácia podľa § 10 zákona č. 25/ 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Bližšie informácie najdete na:

 

Otváranie častí ponúk „Ostatné“ na predmet zákazky „Servis služobných motorových vozidiel Ministerstva životného prostredia SR“ sa uskutoční dňa 07.01.2014 o 14:00 hod..
Otváranie častí ponúk „Kritériá“ na predmet zákazky „Servis služobných motorových vozidiel Ministerstva životného prostredia SR“ sa uskutoční dňa 22.01.2014 o 10:00 hod..(pdf,124kB)