Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky

Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky

 

 Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu

vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na

vybraných 19 prioritných lokalitách environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a

životné prostredie.

 

Bližšie informácie najdete na: