Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kancelárske potreby

04.07.2013

Predmetom zadávanie zákazky je dodávka kancelárskych potrieb špecifikovaných v Prílohe č. 5 súťažných podkladov.
Súčasťou dodávky predmetu zákazky budú aj nasledovné služby:

Podrobný popis predmetu zákazky bude uvedený v súťažných podkladoch.

 

Bližšie informácie najdete na:

 

Informačná povinnosť podľa  § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

Otváranie častí ponúk „Ostatné“ na predmet zákazky „Kancelárske potreby“ sa uskutoční dňa 15.08.2013.

Otváranie častí ponúk „Kritériá“ na predmet zákazky „Kancelárske potreby“ sa uskutoční dňa 27.09.2013.