Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informačno-komunikačné technológie (IKT)

04.07.2013

Predmetom zadávania zákazky je dodávka výpočtovej techniky a poskytnutie služieb v oblasti podpory nasadenia infraštruktúry pre verejného obstarávateľa a ostatných verejných obstarávateľov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

 

Bližšie informácie najdete na:

Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

Otváranie častí ponúk „Ostatné“ na predmet zákazky „Informačno-komunikačné technológie“ sa uskutoční dňa 16. 08. 2013.

Otváranie častí ponúk „Kritériá“ na predmet zákazky „Informačno-komunikačné technológie“ sa uskutoční dňa 02. 09. 2013.