Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín

20.06.2013

Predmetom zákazky je zabezpečenie leteniek na pravidelných a nepravidelných (charterových) leteckých linkách u pravidelných, ako aj u tzv. nízkonákladových prepravcov, pre potreby zamestnancov verejného obstarávateľa a ostatných verejných obstarávateľov v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a ostatných verejných obstarávateľov. Súčasťou predmetu zákazky je aj odvoz zamestnancov verejného obstarávateľa/odberateľa z územia mesta Bratislavy na Letisko Viedeň Schwechat, alebo na Medzinárodné letisko Ferenca Liszta Budapešť a z letiska späť do Bratislavy, doručovanie leteniek, alebo iných cestovných dokladov, v termínoch a na miesta určené verejným obstarávateľom/odberateľom. Predmetom zákazky je aj zabezpečovanie vlakových, autobusových, trajektových a lodných cestovných lístkov a ostatných súvisiacich služieb.

 1.  Verejný obstarávateľ požaduje najmä tieto činnosti:
   • poskytnutie poradenstva, vyhľadanie optimálneho spojenia, rezerváciu a vystavenie predmetu zákazky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa/odberateľa
    1. leteniek 
    2. autobusových lístkov 
    3. vlakových lístkov 
    4. lodných a trajektových lístkov 
   • asistenčné služby, pomoc a poradenstvo,
   • zabezpečenie kontaktného manažéra na celé zmluvné obdobie, ktorý bude k dispozícií počas pracovných dní v pracovnej dobe od 8.00 hod. do 18.00 hodiny a zavedenie špeciálnej telefónnej linky slúžiacej výhradne pre objednávky verejného obstarávateľa/odberateľa, a tiež zabezpečenie špeciálnej e-mailovej schránky pre komunikáciu výlučne s verejným obstarávateľom/odberateľom,
   • zabezpečenie pravidelného vyhodnocovania spolupráce a operatívnych úloh vyplývajúcich z plnenia predmetu (objednávok) podľa požiadaviek verejného obstarávateľa/odberateľa,
   • možnosť rezervovať/stornovať letenky pred vystavením letenky bez poplatku, 
   • zabezpečiť poistenie storna letenky,
   • možnosť zastupovania verejného obstarávateľa/odberateľa vo veci vyjednávania zmluvných cien v hotelových zariadeniach, ktoré sú zvýhodnené oproti pultovým cenám,
   • zasielanie na požiadanie verejného obstarávateľa/odberateľa potvrdenia o rezervácii leteniek (e-mailom),
   • výber a rezervácia leteniek podľa požiadaviek verejného obstarávateľa/odberateľa, a to telefonicky, e-mailom,
   • na základe telefonickej požiadavky alebo e-mailu zabezpečí poskytovateľ, v závislosti od disponibilných miest, bezplatne a to najneskôr do vystavenia letenky:
    1. zmenu mena cestujúceho,
    2. zmenu termínu, miesta alebo trasy,
    3. zrušenie rezervácie.
   • zabezpečiť prevádzkovanie 24-hodinového servisu počas víkendov a štátnych sviatkov za účelom realizácie zmien a storna leteniek, zmien v rezerváciách, zmien pri vystavených letenkách, riešenie problémov počas cesty,
   • pomoc pri riešení reklamácií.
 2. Ďalšie služby, ktoré poskytovateľ zabezpečí, ak budú verejným obstarávateľom/odberateľom požadované: 
  • zabezpečenie poskytnutia troch najvhodnejších a najvýhodnejších variant smerovania cesty, najmä z hľadiska ceny leteniek a poskytovaných služieb,
  • rezervácia letenky,
  • zmeny v rezervácii,
  • doručenie dopravných cenín do sídla verejného obstarávateľa/odberateľa, alebo na miesto určené verejným obstarávateľom/odberateľom na území Bratislavy spôsobom a za podmienok dohodnutých s verejným obstarávateľom/odberateľom,
  • zabezpečenie medzinárodných autobusových, vlakových, lodných a trajektových lístkov, 
  • rezervovanie ubytovania a poskytnutia asistenčných služieb v ďalších hoteloch a ubytovacích zariadeniach - zmluvných partnerov poskytovateľa,
  • iné služby v rámci ponuky poskytovateľa a podľa potrieb verejného obstarávateľa/odberateľa.
  • vystavenie papierovej alebo elektronickej letenky, prípadne zrušenie letenky,
  • odvoz zamestnancov verejného obstarávateľa/odberateľa z územia mesta Bratislavy na letisko Viedeň Schwechat alebo na Medzinárodné letisko Ferenca Liszta Budapešť a z letiska späť do Bratislavy vozidlom strednej triedy, typ COMBI s klimatizáciou v prípade potreby odvozu max. 3 osôb a s vozidlom s kapacitou minimálne 7 osôb (bez vodiča) s osobitným sedadlom pre každú osobu s klimatizáciou v prípade potreby odvozu viac ako 4 osôb,
  • zabezpečenie víz, ak sa veľvyslanectvo krajiny nachádza v Bratislave, Rakúsku, Českej republike, Maďarskej republike,
  • zabezpečenie parkovacích kariet na letisku Bratislava, Viedeň - Schwechat a Medzinárodné letisko Ferenca Liszta Budapešť,
  • zabezpečenie skupinových letov,
  • zabezpečenie mikrobusov a autobusov v SR a v zahraničí,
  • zabezpečenie prepravy nadrozmernej batožiny,
  • - asistencia zamestnanca kancelárie poskytovateľa služby pred odletom skupiny,
  • - zabezpečenie VIP salónika na letiskách Bratislava, Viedeň - Schwechat, Medzinárodné letisko Ferenca Liszta Budapešť.

 

 

Bližšie informácie najdete na:

 

 

Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

Otváranie častí ponúk „Ostatné“ na predmet zákazky „Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín“ sa uskutoční dňa 07. 08. 2013.

Otváranie častí ponúk „Kritériá“ na predmet zákazky „Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín“ sa uskutoční dňa 14. 11. 2013.