Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dodávka tonerových a atramentových náplní do tlačiarní

24.06.2013

Predmetom zadávania zákazky je dodávka originálnych tonerových a atramentových náplní do tlačiarní, faxových strojov, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení nachádzajúcich sa na pracoviskách verejného obstarávateľa a ostatných verejných obstarávateľov a ekologická likvidácia použitých obalov a náplní.,

 

Bližšie informácie najdete na:

 

Informačná povinnosť podľa  § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

Otváranie častí ponúk „Ostatné“ na predmet zákazky „Dodávka tonerových a atramentových náplní do tlačiarní, faxových strojov, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení“ sa uskutoční dňa 08. 08. 2013.

Otváranie častí ponúk „Kritériá“ na predmet zákazky „Dodávka tonerových a atramentových náplní do tlačiarní, faxových strojov, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení“ sa uskutoční dňa 16. 10. 2013.