Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dodávka elektrickej energie pre MŽP SR

22.04.2013

Predmetom zadávania zákazky je dodávka elektrickej energie a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku v súlade s nariadením vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou vrátane zabezpečenia prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny (ďalej len distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú všetky odberné miesta verejného obstarávateľa pripojené (ďalej len PDS) v rozsahu a podľa obchodných podmienok a prevádzkového poriadku PDS pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
Bližšie informácie najdete na:

Informačná povinnosť podľa § 41 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pdf, 181 kB): Otváranie častí ponúk „Kritériá“ na predmet zákazky „Dodávka elektrickej energie pre MŽP SR“ sa uskutoční dňa 12. 06. 2013 o 10:00 hod.“

 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pdf, 231 kB)