Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby

14.05.2013

redmetom zákazky je zabezpečenie:
a) nepretržitej strážnej služby a ochrany majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby budovy a
vnútorných priestorov budovy MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava,
b) strážnej služby a ochrany majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby v priestoroch MŽP SR,
Bukureštská č. 2, Bratislava,
c) strážnej služby a ochrany majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby v priestoroch budovy SHMÚ, Jeséniova, Bratislava, d) nepretržitej strážnej služby a ochrany majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby v priestoroch budovy Modra Harmónia školiace stredisko, Modra

Bližšie informácie najdete na:

 

Informačná povinnosť podľa  § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

Otváranie častí ponúk „Ostatné“ na predmet zákazky „Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby“ sa uskutoční dňa 19. 06. 2013.“

Otváranie častí ponúk „Kritériá“ na predmet zákazky „Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby“ sa uskutoční dňa 05. 08. 2013.