Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Spišský Hrhov získal mimoriadne ocenenie v súťaži Európska cena obnovy dediny 2016

V pondelok, 4. júla 2016, boli oficiálne zverejnené výsledky Európskej ceny obnovy dediny 2016. Z 24 obcí presvedčila najviac členov poroty rakúska obec Fließ, ktorá získala hlavnú cenu súťaže. Slovenský zástupca, obec Spišský Hrhov, prekvapil členov hodnotiacej komisie natoľko, že mu bola prvýkrát v histórii európskej súťaže udelená mimoriadna cena za spolužitie všetkých skupín obyvateľov v obci.

O titul Európskej ceny obnovy dediny 2016 sa uchádzalo 24 obcí z 11 krajín, vrátane Slovenskej republiky. Po návštevách všetkých obcí sa hodnotiaca komisia na záverečnom trojdňovom stretnutí v Mníchove dohodla na výsledku 14. ročníka európskej súťaže. Naplnenie súťažného motta „byť otvorený“ bolo nosným kritériom hodnotenia. Hodnotený bol aj spôsob, akým komunity využili svoje prednosti a nedostatky na začiatku vývojového procesu, rovnako aj ich reakcia na vonkajšie riziká a šance. Komisiu zaujímali aktivity a projekty v oblasti hospodárskeho rozvoja, tvorby architektúry, rozvoja osídlenia a ekológie. Dôležitá bola aj činnosť v rámci kultúrnych iniciatív, vzdelávacích aktivít, v oblasti občianskej angažovanosti, ako aj individuálnej iniciatívy. Porotu presvedčila rakúska obec Fließ, ktorá zaujala hlavne svojím príkladným, predstaviteľmi obce iniciovaným, občanmi a odborníkmi podporovaným, rozvojovým procesom, postavenom na existujúcich silných stránkach a príležitostiach. V centre príkladného rozvoja stojí účinná nízkoenergetická politika, moderná stavebná kultúra v rámci revitalizácie sídelného centra, vytváranie a udržiavanie vysoko kvalitných zariadení a služieb, ktoré sú zamerané na potreby všetkých generácií a skupín obyvateľstva, podpora poľnohospodárstva, hospodárstva a zamestnanosti, podpora umenia a kultúry, ako aj starostlivosť a ochrana prírodnej a kultúrnej krajiny. Obec Fließ nad rámec svojich povinností a z vlastnej iniciatívy spolupracuje so správou Národného parku Kaunergrat, čoho výsledkom je odvážnejšia architektúra, vytvorenie kreatívnej cesty do školy, podpora integrácie a zapojenia utečencov do života obce.

Európska komisia v trojčlennom zastúpení navštívila obec Spišský Hrhov 14. júna 2016, ktorá sa snažila počas 4 hodín čo najlepšie priblížiť komisii život v obci a aktivity v ňom. Členov hodnotiacej komisie zaujala obecná firma, spolužitie rómskeho a väčšinového obyvateľstva, bohatý remeselný a folklórny život, citlivo navrhnutý areál školy, služby a inštitúcie v obci. Na záver návštevy členka komisie Marija Markes zhodnotila, že: „Spišský Hrhov je príkladom dediny, kde vidno ako sa spolužitím a spoluprácou dá fungovať. Už na zaslaných podkladoch bolo zrejmé, že ide o zaujímavú dedinu. Páčilo sa mi, že sa ciele dosiahli skôr ako plánovali. Každý má rad úspech, no nie každému sa chce za úspechom utekať. Je dôležité si pomáhať, navzájom spolupracovať a podporovať talenty. Máte veľa plánov do budúcnosti, páči sa mi, že sa chcete rozvíjať ďalej."  O tom, že Spišský Hrhov je výnimočný, svedčí aj fakt, že na záverečnom hodnotení komisie sa rozpútala diskusia ako členov poroty naša obec „chytila za srdce“.

Obec Spišský Hrhov prežila v druhej polovici minulého storočia veľmi ťažké obdobie, čo sa prejavilo okrem iného, klesajúcim počtom obyvateľstva a takmer 100 % nezamestnanosťou. V roku 1998 sa proti tomuto trendu formoval „občiansky odpor“ a obyvatelia sa aktívne zapojili do rozvoja Spišského Hrhova. Najdôležitejší cieľ na spoločnej ceste do budúcnosti je začleniť rómsku komunitu, umožniť a vysoko oceniť vzájomné spolunažívanie obyvateľov. Obec založila vlastnú firmu, ktorá ako ekonomický a hospodársky motor poskytuje pracovné príležitosti pre jej obyvateľov. Miestna infraštruktúra je obnovená, ľudia bývajúci a zároveň pracujúci v obci vytvárajú hodnoty pre celý región. Starostlivosť o deti a vzdelávanie sa v obci nastavila príkladne. Vďaka otvorenej spolupráci zažíva mladá generácia otvorený a vysoko cenený prístup vo vzájomnom spolunažívaní. Tým bol natrvalo zakotvený základ pre spoločnú budúcnosť. Na základe týchto vynikajúcich výsledkov sa rozhodla komisia udeliť obci Spišský Hrhov mimoriadnu cenu za spolužitie všetkých skupín obyvateľov v obci.

Okrem víťaznej obce Fließ bolo ocenených ďalších 7 uchádzačov, ktorí získali ocenenie za komplexný, udržateľný rozvoj dediny mimoriadnej kvality v súlade s mottom súťaže, 10 účastníkov bolo ocenených za mimoriadne dosiahnuté výsledky vo viacerých oblastiach rozvoja dediny, 6 obcí sa teší z ocenenia za mimoriadne dosiahnuté výsledky v jednotlivých oblastiach rozvoja dediny.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa bude konať 8. - 10. septembra 2016 v maďarskej obci Tihany na brehu jazera Balaton. Počas trojdňovej slávnosti sa môžu účastníci tešiť na bohatý program spojený s prezentáciou všetkých súťažiacich, folklórny večer, remeselný jarmok, program s kultúrnymi a kulinárskymi zážitkami. Slávnosť bude tiež príležitosťou pre vzájomnú komunikáciu, výmenu skúseností a diskusiu s účastníkmi súťaže. Zúčastnených čaká prehliadka hostiteľskej obce Tihany, víťaza predchádzajúceho ročníka súťaže Európska cena obnovy dediny, ktorý odovzdá ocenenie víťazovi ročníka 2016.