Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tlačové správy - Národná podnikateľská cena za životné prostredie má svojich víťazov


Začiatok stránky:

Národná podnikateľská cena za životné prostredie má svojich víťazov

Podnikateľské subjekty na Slovensku dokážu aj v súčasných nepriaznivých ekonomických podmienkach iniciatívne a v nadštandardnej miere orientovať svoje aktivity na znižovanie environmentálnych vplyvov svojich činností. Potvrdili to výsledky súťaže o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR, nad ktorou prevzalo záštitu Ministerstvo životného prostredia SR. Národné ceny a diplomy si ocenení prevzali dnes v Liptovskom Jáne v rámci konferencie vodohospodárov v priemysle. Ocenené subjekty získali možnosť prihlásiť svoje projekty do medzinárodnej súťaže Európskej ceny za životné prostredie v podnikaní.

V kategórií Produkt a služby hodnotiaca komisia udelila prvé miesto spoločnosti ECOWA, a.s. za malú domácu čistiareň odpadových vôd a taktiež udelila dve druhé miesta. V kategórii Proces získala prvé miesto spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s. za projekt, ktorý chce vrátiť raky späť do prírody. Tento projekt získal zároveň aj prvé miesto v novootvorenej kategórii Podnikanie a biodiverzita. Mimoriadne ocenenie získala Asociácia vodárenských spoločností za komunikačnú kampaň „Pijem zdravú vodu, nápoj z vodovodu“, ako aj spoločnosť DAIRA, s.r.o. za ekologický hotel na Slovensku Eco-friendly hotel Dália.
Kritéria hodnotenia aktivít prihlásených do súťaže zdôrazňujú v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja významné celospoločensky uznávané hodnoty, ako je ochrana životného prostredia a šetrné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi. Spoločným akcentom požiadaviek vo všetkých kategóriách je vylepšovanie postupov v prihlasovaný aktivitách.

Súťaž o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR organizovala Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR. Súťaž je národným kolom prestížnej medzinárodnej súťaže Európskej ceny za životné prostredie v podnikaní (EBAE - Europen Business Awards for the Environment). Spoločným zámerom obidvoch súťaží je umožniť prezentáciu schopností podnikateľskej sféry zosúlaďovať jej ekonomické záujmy s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Záujem o súťaž prejavujú významné podnikateľské subjekty, ako aj malé a stredné podniky. Tie vo svojej účasti v súťaži vidia príležitosť presvedčiť svoje okolie o tom, že dokážu prispieť svojimi environmentálnymi aktivitami k zlepšovaniu stavu životného prostredia.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR, ASPEK

 

Výsledky aktuálneho 4. ročníka súťaže o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.