Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - Z- 13/00093- KA


Začiatok stránky:

Z- 13/00093- KA

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. na parcele č. 573, 574, 593, 594, 595 v k.ú. Španie Pole pre žiadateľa Agrodružstvo Španie Pole, Drienčany

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.