Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Kvalita životného prostredia - Geneticky modifikované organizmy - Pripomienky k žiadostiam a ohláseniam - Pripomienky k žiadostiam - Oznam pre verejnosť 06.09.2013


Začiatok stránky:

Oznam pre verejnosť 06.09.2013

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Centrum výskumu rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany podal žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 3126/398/2004-5.2.-12-PPZ27 o súhlase na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 (zrušenie súhlasu pre vybrané uzavreté priestory), dňa 27. 08. 2013, podľa § 36 ods. 1 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 09. 10. 2013 na adresu: .

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.