Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Ružomberok - OP 2013/1750


Začiatok stránky:

OP 2013/1750

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie časti pozemku parc.č.C-KN 2248 v k.ú. Liptovská Štiavnica (za hranicou zastavaného územia obce) na území, na ktorom platí druhý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (ochranné pásmo NAPANT), žiadateľ Kalist Omasta, Hore bránou 145/15, Liptovská Štiavnica

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.