Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - 2013/3989/Ryb


Začiatok stránky:

2013/3989/Ryb

Žiadosť o spracovanie poškodených porastov po snehovej a veternej kalamite, v JPRL 1611a, 1611b, 1613 a 1614, v NPR Malý Plolom, v území, kde v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. platí piaty stupeň ochrany prírody. Žiadateľ: Spoločenstvo bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Turzovka, Stred č. 177, 023 54  Turzovka

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.