Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/3614/Drn

23.07.2013

Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na organizovanie športovýého a verejnosti prístupného podujatia "Vysokohorský duatlon o cenu Žiarskej chaty". ŽIadateľ: Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany