Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - 2013/2307/Drn


Začiatok stránky:

2013/2307/Drn

Žiadosť o vydanie povolenia zo zákazu uvedeného v § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z., na vjazd a státie motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastaveného územia obce v území ochranného pásma NP Nízke Tatry, v súvislosti s realizačnými prácami na vedení 2 x 400 kV Medzibrod, v k. ú. Liptovská Osada. Žiadateľ: Marek Janiga, Liptovské Revúce č. 610, 034 74  

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.