Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Verejné obstarávanie - Archív obstaraní - Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky


Začiatok stránky:

Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na geologický prieskum životného prostredia. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie podrobného prieskumu pravdepodobných environmentálnych záťaží na vybraných 31 prioritných lokalitách a prieskumu environmentálnych záťaží na 23 prioritných lokalitách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky. Geologický prieskum bude vykonaný v plnom súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a s vyhláškou č. 51/2008 Z. z. ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov.

Bližšie informácie najdete na:  

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.