Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - 12/01395-KA


Začiatok stránky:

12/01395-KA

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. na parcele č. 397/19, 397/31, 7997/36, 397/37, 397/38, 397/41, 397/42, 397/43, 397/45, v k.ú. Kyjatice pre žiadateľa Omega3 Slovakia, s.r.o. Rozhanovce

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.