Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Kvalita životného prostredia - Geneticky modifikované organizmy - Pripomienky k žiadostiam a ohláseniam - Pripomienky k žiadostiam - Oznam pre verejnosť 23.10.2012


Začiatok stránky:

Oznam pre verejnosť 23.10.2012

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Ústav molekulárnej biológie SAV, Dúbravska cesta 21, 845 51 Bratislava, podala žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 spojenú s ohlásením začatia činnosti v rizikovej triede 1, dňa 19.10.2012, podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Účel použitia: základný výskum.

 

Pripomienky verejnosti očakávame do 23. 11. 2012 na adresu: diana.holubova@enviro.gov.sk

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.