Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - 12/01207-DG


Začiatok stránky:

12/01207-DG

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 2012/00955 Dg zo dňa 14.09.2012 v zmysle § 89 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v  znení neskorších predpisov na výrub drevín v k.ú. Chanav na parcele č. 2761, 2650 žiadateľa Roľnícka spoločnosť, a.a. Bottovo 154

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.