Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Kvalita životného prostredia - Geneticky modifikované organizmy - Pripomienky k žiadostiam a ohláseniam - Pripomienky k žiadostiam - Oznam pre verejnosť, 11.10.2010


Začiatok stránky:

Oznam pre verejnosť, 11.10.2010

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra podala žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 spojenú s ohlásením začatia činnosti v rizikovej triede 1, dňa 02. 10. 2012, podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
Účel použitia: základný výskum.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 02. 11. 2012 na adresu:
diana.holubova@enviro.gov.sk .

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.