Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Kvalita životného prostredia - Geneticky modifikované organizmy - Pripomienky k žiadostiam a ohláseniam - Pripomienky k žiadostiam - Oznam pre verejnosť, 26.06.2012


Začiatok stránky:

Oznam pre verejnosť, 26.06.2012

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Neuroimunologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 10 Bratislava podal žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1, dňa 26. 06. 2012, podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Účel použitia: základný výskum.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 31. 07. 2012 na adresu: diana.holubova@enviro.gov.sk.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.