Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Kvalita životného prostredia - Geneticky modifikované organizmy - Pripomienky k žiadostiam a ohláseniam - Pripomienky k žiadostiam - Oznam pre verejnosť, 25.01.2012


Začiatok stránky:

Oznam pre verejnosť, 25.01.2012

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že používateľ MONSANTO SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava podal žiadosť o súhlas na dovoz geneticky modifikovaných kukuríc MON 89034 x NK603 a NK603 x MON810 určených na zavedenie do životného prostredia.

1. žiadosť (obsahuje aj havarijný plán a informáciu o spracovaní odpadu)  (pdf, 6,65 MB)

2. posudok z posudzovania rizika ZZP11 (rtf,  667 kB)

3. žiadosť ZZP11 (rtf, 9,86 MB)

Pripomienky verejnosti očakávame do 27. 02. 2012 na adresu diana.holubova@enviro.gov.sk.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.