Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Kvalita životného prostredia - Geneticky modifikované organizmy - Pripomienky k žiadostiam a ohláseniam - Pripomienky k žiadostiam - Oznam pre verejnosť, 20.01.2012


Začiatok stránky:

Oznam pre verejnosť, 20.01.2012

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že používateľ Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany podal žiadosť o súhlas so zavedením geneticky modifikovaných kukuríc MON 89034 x NK603 a NK603 x MON810 do  životného prostredia.

1. žiadosť (rtf, 197 kB)
2. mapa (rtf, 174 kB)
3. informácia o spracovaní odpadu (rtf, 38 kB)
4. havarijný plán (rtf, 148 kB)
5. posudok z posudzovania rizika ZZP14 (rtf, 256 kB)
6. žiadosť ZZP14 (rtf, 487 kB)

Pripomienky verejnosti očakávame do 21. 02. 2012 na adresu .

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.