Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Prešov - Okresný úrad Prešov


Začiatok stránky:

Okresný úrad Prešov

OU-PO-OSZP1-2019/041271/SA

16.08.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s usporiadaním verejnosti prístupného spoločenského podujatia "Expedícia Východné Karpaty JCS 2019" v CHKO Východné Karpaty a v NP Poloniny.

OU-PO-OSZP1-2019/041269/KM

15.08.2019 Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods.4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.