Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Prešov - Okresný úrad Prešov


Začiatok stránky:

Okresný úrad Prešov

OU-PO-OSZP1-2019/058709/SJ

10.12.2019 Žiadosť o vydanie rozhodnutia na umiestnenie stánku na lokalite Popradské pleso, NPR Mengusovská dolina podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PO-OSZP1-2019/058682/KM

09.12.2019 Žiadosť o povolenie územných výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.