Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Brezno


Začiatok stránky:

Okresný úrad Brezno

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď:

1) písomne na adresu: 

 

 

2) alebo elektronicky na adresu:

 

v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

 

 

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne správy

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.