Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Kvalita životného prostredia - Geneticky modifikované organizmy - Pripomienky k žiadostiam a ohláseniam - Pripomienky k žiadostiam - Oznam pre verejnosť, 26.07.2011


Začiatok stránky:

Oznam pre verejnosť, 26.07.2011

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že dňa 22. 07. 2011 podal používateľ Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV, Bratislava, podľa § 13 ods. 1 písm. a/ zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 a zároveň požiadal podľa § 33 ods. 6 zákona č. 151/2002 Z. z. o spojenie konania s posudzovaním ohlásenia podľa § 12 ods. 2 písm. b/ zákona č. 151/2002 Z. z..

Účel použitia: základný výskum.

Pripomienky verejnosti očakávame do 25. 08. 2011 na adrese .

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.