Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Kvalita životného prostredia - Geneticky modifikované organizmy - Pripomienky k žiadostiam a ohláseniam - Pripomienky k žiadostiam - Oznam pre verejnosť, 2.3.2011


Začiatok stránky:

Oznam pre verejnosť, 2.3.2011

1.)
Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov, dňa 24. 02. 2011 podal žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 2.
Účel použitia: základný výskum.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 02. 04. 2011 na adresu:

2.)
Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina B2-309, 842 15 Bratislava podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov, dňa 24. 02. 2011 podal žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1.
Účel použitia: základný výskum.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 02. 04. 2011 na adresu:

3.)
Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že ohlasovateľ Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"), dňa 28. 02. 2011 podal žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 a zároveň požiadal podľa § 33 ods. 6 zákona o spojenie konania s posudzovaním ohlásenia v uzavretých priestoroch podľa § 12 ods. 2 písm. b/ zákona.
Účel použitia: základný výskum.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 02. 04. 2011 na adresu:

 

Ing. Henrieta Čajková

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.