Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Kvalita životného prostredia - Geneticky modifikované organizmy - Pripomienky k žiadostiam a ohláseniam - Pripomienky k žiadostiam - Oznam pre verejnosť, 15.02.2011


Začiatok stránky:

Oznam pre verejnosť, 15.02.2011

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že dňa 02. 02. 2011 podal ohlasovateľ Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 21111/2010-2.2-12-ZZP18 o súhlasoch na prvé a každé ďalšie zavedenie geneticky modifikovaných hybridov kukuríc GA21 do životného prostredia:

1. žiadosť (rtf, 464 kB)

2. posudok z posudzovania rizika (rtf, 238 kB)

3. havarijné plány (rtf, 345 kB)

4. informácia o spracovaní odpadu (rtf, 72 kB)

 

Pripomienky verejnosti očakávame do 17. 03. 2011 na adresu .

 

Ing. Henrieta Čajková

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.