domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Pomôcka k výpočtu vytriedenia odpadov a skládkových poplatkov

MŽP SR pripravilo Metodickú pomôcku k výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov a poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov.

Uvedenou metodickou pomôckou ministerstvo reaguje na požiadavky subjektov, týkajúce sa usmernenia k výpočtu úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a súvisiacich odporúčaní k zákonu č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

METODICKÁ POMÔCKA - 61669_2019_Vytriedenosť (pdf, 961 kB)