Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Fondy - EEAGRANTS - Program SK-Klíma - Programoví partneri


Začiatok stránky:

Programoví partneri

 

Poslaním programových partnerov je spolupracovať pri príprave a realizácii programu ako aj uľahčiť sieťovanie, výmenu, zdieľanie a prenos znalostí, technológií, skúseností a dobrej praxe medzi subjektmi v prispievateľských a prijímateľských štátoch. Partnermi programu SK-Klíma z prispievateľských krajín sú nasledovné organizácie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.