Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/033000/Bra

15.08.2019

Žiadosť k výstavbe rekreačných domov na parcele 2730/24, k.ú. Makov

Žiadateľ: Ing. arch. Stanislav Sýkora, Sládkovičova 2876/2A, 022 01 Čadca