Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2019/033000/Bra


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2019/033000/Bra

Žiadosť k výstavbe rekreačných domov na parcele 2730/24, k.ú. Makov

Žiadateľ: Ing. arch. Stanislav Sýkora, Sládkovičova 2876/2A, 022 01 Čadca

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.