Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2019/024823/Ora


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2019/024823/Ora

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rámci projektu "Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne- Sanácia skalného brala Oravského hradu" pre objednávateľa Žilinský samosprávny kraj. Žiadateľ: Basler&Hofmann Slovakia s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.