Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tlačové správy - Aktuality - Národný program znižovania emisií – pripomienkové konanie


Začiatok stránky:

Národný program znižovania emisií – pripomienkové konanie

MŽP SR, odbor ochrany ovzdušia týmto informuje, že dnešným dňom podľa § 4c ods. 4 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zverejňuje návrh Národného programu znižovania emisií (docx, 4,6 MB) na svojom webovom sídle k verejnému pripomienkovaniu.

Verejná konzultácia k tomuto návrhu sa uskutoční dňa 28. mája 2018 o 13:30 v zasadačke Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Nábrežie armádneho generála L. Svobodu 5, Bratislava.

Písomné pripomienky k tomuto návrhu možno zaslať do  11. júna 2019 buď mailom na adresu: , alebo písomne na  adresu:

MŽP SR
Odbor ochrany ovzdušia
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.