Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Revúca - OU-RA-OSZP-2019/000620


Začiatok stránky:

OU-RA-OSZP-2019/000620

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 15 ks  smrekov napadnutých podkôrnym hmyzom rastúcich na parcele č. 780/66, druh pozemku TTP v k.ú. Muránska Huta. 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.