Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Košice - Okresný úrad Spišská Nová Ves - OU-SN-OSZP-2019/006997


Začiatok stránky:

OU-SN-OSZP-2019/006997

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia podľa § 14 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Predmet žiadosti: súhlas na let vrtuľníkom z dôvodu montáže a demontáže pôvodných podperných bodov v rámci realizácie stavby „Hrabušice – V212 Kláštorisko – úprava VN prípojky“ v k. ú. Hrabušice, Letanovce, na území Národného parku Slovenský raj – zóna C, kde platí 3. stupeň územnej ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Predpokladaný termín použitia vrtuľníka je v rozmedzí 01.07.2019 – 31.08.2019, počet preletov min. 3x.

Žiadosť doručená dňa: 30.04.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.