Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2019/020226/Ora


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2019/020226/Ora

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s organizovaním športového podujatia "Tlstá Ostrá trail 2019" v NP Veľká Fatra. Žiadateľ: Obec Blatnica, Obecný úrad Blatnica, 038 15 Blatnica.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.