Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2019/014540/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2019/014540/Drn

Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., v súvislosti s vykonávaním inžinierskogelogického a hydrogeologického prieskumu pre stavbu "Rýchlostná cesta, juh - križovatka I/18". Žiadateľ: DPP Žilina, s.r.o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.