Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2019/011806/Bra


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2019/011806/Bra

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na výstavbu LC Drabirovec - novostavba III. etapa

Žiadateľ: Lesy SR, š.p. OZ Čadca, ul. Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.