Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Ružomberok - OU-RK-OSZP-2019/002278-002


Začiatok stránky:

OU-RK-OSZP-2019/002278-002

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na pasenie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok) na voľných ležoviskách pri veľkosti stáda nad 30 veľkých dobytčích jednotiek (počet kusov - cca 60) a na umiestnenie zariadenia na ich ochranu v k.ú. Ľubochňa, v Ľubochnianskej doline, tj. v území s platiacim tretím stupňom územnej ochrany prírody a krajiny (Národný park Veľká Fatra); žiadateľka Mgr. Beáta Vrlíková, Ľubochnianska dolina 608/1, 034 91 Ľubochňa.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.