Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tlačové správy - Aktuality - Jubilejných sto rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku


Začiatok stránky:

Jubilejných sto rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku

V tomto roku si štátna ochrana prírody na Slovensku pripomína jubilejných sto rokov od svojho vzniku.

Zákon o štátnej ochrane prírody máme na Slovensku od roku 1955, avšak to neznamená, že pred týmto rokom sme tu nemali inštitúciu štátnej ochrany prírody. Vtedajší minister vlády Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska Dr. Vavro Šrobár podpísal 20. októbra 1919 nariadenie ministra o právomoci Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku, ktorého súčasťou boli aj prírodné pamiatky. Na základe tohto dokumentu vznikol spomínaný vládny komisariát, vzápätí bol transformovaný na Štátny referát na ochranu pamiatok na Slovensku v Bratislave ako zložka Ministerstva školstva a národnej osvety v Prahe. Táto inštitúcia preukazovala výborné výsledky až do zániku Československej republiky v roku 1938. V roku 1919 teda vznikol orgán štátnej ochrany prírody na Slovensku, ktorý ešte pred prijatím legislatívy začal písať históriu slovenskej štátnej ochrany prírody.

Štátna ochrana prírody na Slovensku bola bytostne zviazaná s pamiatkovou starostlivosťou, spolužitie s ňou trvalo až do roku 1981. Až vtedy sa totiž štátna ochrana prírody osamostatnila. Týchto 62 rokov prinieslo celý rad organizačných zmien, v ktorých sa ochrana prírody vyvíjala paralelne s pamiatkovou starostlivosťou až napokon dospela k samostatnej odbornej organizácii - Ústrediu štátnej ochrany prírody so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

Vo svojom vývoji mala štátna ochrana prírody niekoľko zlomových bodov. Z nich najdôležitejším bol zákon Slovenskej národnej rady zákon SNR č. 1/1955 Zb. o štátnej ochrane prírody. Ďalej to bolo ustanovenie prvej odbornej organizácie - Slovenského pamiatkového ústavu v roku 1951, ktorá po transformovaní v roku 1958 pod názvom Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody dala ochrane prírody základ druhovej i územnej ochrany na Slovensku.

Informácie o podujatiach k 100. výročiu štátnej ochrany prírody budú zverejňované na webovom sídle ministerstva i Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.