Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia ekonomiky

8. Sekcia ekonomiky (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

HLAVENKOVÁ RENÁTA Ing., generálna riaditeľka sekcie, miestnosť: 166, tel.: 59562305,

STAROVECKÁ MÁRIA , sekretariát, miestnosť: 167, tel.: 59562999,

8.1. Odbor rezortného rozpočtu (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

KAUZALOVÁ JANA Ing., riaditeľka odboru, miestnosť: 154, tel.: 59562714, 0905943489,

HÔŽĎALOVÁ EVA Mgr., asistentka, miestnosť: 165, tel.: 59562445,

FURIKOVÁ HENRIETA Ing., , miestnosť: 163, tel.: 59562527,

KLUČKOVÁ ĽUBICA Ing., , miestnosť: 162, tel.: 59562536,

KOJNOKOVÁ BIBIÁNA Ing., , miestnosť: 147, tel.: 59562519,

RENČKOVÁ ALEXANDRA Ing., , miestnosť: 147, tel.: 59562514,

ROSKOŠOVÁ JANA Ing., , miestnosť: 155, tel.: 59562377,

8.2. Odbor účtovníctva (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

KRAFČÍKOVÁ SILVIA Ing., riaditeľka odboru, miestnosť: 164, tel.: 59562209; 0905477348,

HÔŽĎALOVÁ EVA Mgr., asistentka, miestnosť: 165, tel.: 59562445,

FANČOVIČOVÁ SILVIA Mgr., , miestnosť: 161, tel.: 59562181,

FLORIANOVÁ GABRIELA Ing., , miestnosť: 151, tel.: 59562326,

GAVAČOVÁ VLADIMÍRA Ing., , miestnosť: 151, tel.: 59562180,

HORVÁTHOVÁ ERIKA Mgr., , miestnosť: 110, tel.: 59562525,

JELINKOVÁ MILENA , , miestnosť: 151, tel.: 59562183,

MIHAĽOVÁ JANA Mgr., , miestnosť: 153, tel.: 59562458; 0917604492,

SUCHOŇOVÁ ZUZANA Ing., , miestnosť: 161, tel.: 59562231, 0908762951,

VÁLEKOVÁ ZUZANA , , miestnosť: 151, tel.: 59562530,

VALOVIČOVÁ ANDREA , , miestnosť: 152, tel.: 59562703,

8.3. Odbor správy majetku štátu (Námestie Ľudovíta Štúra 1 812 35 Bratislava)

DVONČOVÁ VERONIKA JUDr., Mgr., riaditeľka odboru, miestnosť: 229, tel.: 59562288,

BRUCKER MATEJ JUDr., , miestnosť: 227, tel.: 59562123,

KIŠOVÁ KATARÍNA , , miestnosť: 227, tel.: 59562289,

PAPCUNOVÁ LENKA Mgr., , miestnosť: 227, tel.: 59562282,

PLAŠTIAKOVÁ LUCIA Mgr., , miestnosť: 227, tel.: 59562216,

1.14.2. Odbor hospodárskej správy a prevádzky (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

MALČEK ZUZANA Mgr., riaditeľka odboru, miestnosť: 111, tel.: 59562321,

SLÁVIKOVÁ ZUZANA , asistentka, miestnosť: 112, tel.: 59562310,

ARCHÍV , , miestnosť: , tel.: 59562667,

BINDER IGOR , vodič, miestnosť: 172, tel.: 59562545, 0917240190,

HORŇÁK PETER , údržbár, miestnosť: 125, tel.: 59562286; 0905250995,

KOTLÁR MILAN , vodič, miestnosť: 172, tel.: 59562545; 0908713515,

KOVÁCS MARTIN , vodič, miestnosť: 172, tel.: 59562545; 0905702415,

MAJZEL ANTON Mgr., , miestnosť: 118, tel.: 59562719,

MICHNIEWICZ VLADIMÍR Mgr.,, , miestnosť: 115, tel.: 59562376; 0917525949,

PITOŇÁK PETER Ing., , miestnosť: 118, tel.: 59562718; 0915885797,

POLANSKÝ MILAN , vodič, miestnosť: 172, tel.: 59562545; 0917631415,

ROZMNOŽOVŇA , Námestie Ľudovíta Štúra 1, miestnosť: , tel.: 59562102,

SABOVÁ MÁRIA Mgr., , miestnosť: 119, tel.: 59562176, maria.sabova@enviro.gov.sk

SKLAD KANCELÁRSKYCH POTRIEB , Námestie Ľudovíta Štúra 1, miestnosť: , tel.: 59562103,

SLEZÁK JÁN , vodič, miestnosť: 172, tel.: 59562376; 0905667357, jan.slezak@enviro.gov.sk

SZALAI ĽUDOVÍT , údržbár, miestnosť: 125, tel.: 59562286; 0905669273,

ŠIMONOVÁ IVANA Ing., PhD., , miestnosť: 119, tel.: 59562174, ivana.simonova@enviro.gov.sk

ÚSTREDŇA , Nábrežie Ľ. Svobodu 5, miestnosť: prízemie, tel.: 59343111,

VODIČI , , miestnosť: 172, tel.: 59562545,

VRÁTNICA - INFORMÁTOR NÁM. Ľ. ŠTÚRA 1 , Námestie Ľudovíta Štúra 1, miestnosť: 108, tel.: 59562108; 59562109, vratnica@enviro.gov.sk

ZBYŇOVSKÁ VANDA , , miestnosť: 117, tel.: 59562101, vanda.zbynovska@enviro.gov.sk