Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OU-RS-OSZP-2018/015652


Začiatok stránky:

OU-RS-OSZP-2018/015652

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa §47 zák. 543/2002 Z.z. nsa parcele KN 4023, 4024, 4025, 4027 v k.ú. Tisovec pre Dalibora Demjana

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.