Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2018/028748/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2018/028748/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na organizovanie športového podujatia "Vysokohorský beh cez Klin" na území TANAPu. Židateľ: Horolezecký klub JAMES Liptovský Hrádok, 033 01 Liptovský Hrádok

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.