Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2018/015882/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2018/015882/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade zasiahnutím do vodného toku v súvislosti s realizáciou premostenia vodného toku Kotrčiná v obci Nededza.

Žiadateľ: Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02  Nededza

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.