Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) - OZNÁMENIE O VYPRACOVANÍ SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU


Začiatok stránky:

OZNÁMENIE O VYPRACOVANÍ SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

OZNÁMENIE O VYPRACOVANÍ SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - aktualizácia„ A INFORMÁCIA O VEREJNOM PREROKOVANÍ

Ministerstvo životného prostredia SR oznamuje, že v súlade s § 9 a § 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) bola vypracovaná správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom (ďalej len „správa o hodnotení“), ktorá sa nachádza na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR a na stránke http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-adaptacie-slovenskej-republiky-na-nepriaznive-dosledky-zmeny. K nahliadnutiu je k dispozícii na adrese Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, , tel.: 02/59562246, v pracovné dni od 8.00 do 16.00 h.

Stanoviská k správe o hodnotení je možné zaslať na adresu Ministerstva životného prostredia SR do 21 dní od uverejnenia tohto oznámenia.
Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení bolo zverejnené dňa 2. marca 2018.

Verejné prerokovanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu v súlade s § 11 a § 17 zákona sa uskutoční dňa 21. marca 2018 v konferenčnej sále Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Mlynská dolina 3962/1, 817 04 Bratislava v čase od 13.00 do 16.00 h.

Názov Veľkosť
priloha_10_vyhodnotenie_vplyvov_sidla.pdf priloha_10_vyhodnotenie_vplyvov_sidla.pdf 705,11 kB
priloha_11_vyhodnotenie_vplyvov_doprava.pdf priloha_11_vyhodnotenie_vplyvov_doprava.pdf 524,71 kB
priloha_12_vyhodnotenie_vplyvov_energetika_priemysel.pdf priloha_12_vyhodnotenie_vplyvov_energetika_priemysel.pdf 526,82 kB
priloha_13_vyhodnotenie_vplyvov_cest_ruch.pdf priloha_13_vyhodnotenie_vplyvov_cest_ruch.pdf 537,84 kB
priloha_14_vyhodnotenie_stanovisk_oznamenie.pdf priloha_14_vyhodnotenie_stanovisk_oznamenie.pdf 552,53 kB
priloha_15_vyhodnotenie_plnenia_rh.pdf priloha_15_vyhodnotenie_plnenia_rh.pdf 452,29 kB
priloha_16_vyhodnotenie_stanovisk_rozsah_hodnotenia.pdf priloha_16_vyhodnotenie_stanovisk_rozsah_hodnotenia.pdf 565,17 kB
priloha_1_strety_zataze_chranene_uzemia.pdf priloha_1_strety_zataze_chranene_uzemia.pdf 2,13 MB
priloha_2_envir_aspekty.pdf priloha_2_envir_aspekty.pdf 750,43 kB
priloha_3_vyhodnotenie_vplyvov_voda.pdf priloha_3_vyhodnotenie_vplyvov_voda.pdf 626,7 kB
priloha_4_vyhodnotenie_vplyvov_hornin_prostr.pdf priloha_4_vyhodnotenie_vplyvov_hornin_prostr.pdf 723,5 kB
priloha_5_vyhodnotenie_vplyvov_ovzdusie.pdf priloha_5_vyhodnotenie_vplyvov_ovzdusie.pdf 620,46 kB
priloha_6_vyhodnotenie_vplyvov_podu.pdf priloha_6_vyhodnotenie_vplyvov_podu.pdf 721,65 kB
priloha_7_vyhodnotenie_vplyvov_lesnictvo.pdf priloha_7_vyhodnotenie_vplyvov_lesnictvo.pdf 602,97 kB
priloha_8_vyhodnotenie_vplyvov_priroda.pdf priloha_8_vyhodnotenie_vplyvov_priroda.pdf 609,32 kB
priloha_9_vyhodnotenie_vplyvov_zdravie.pdf priloha_9_vyhodnotenie_vplyvov_zdravie.pdf 765,34 kB
sprava-hodnoteni.pdf sprava-hodnoteni.pdf 5,64 MB
strategia-adaptacie-sr-nepriaznive-dosledky-zmeny-klimy-aktualizacia_2018.pdf strategia-adaptacie-sr-nepriaznive-dosledky-zmeny-klimy-aktualizacia_2018.pdf 2,57 MB

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.