Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1/2018/008100/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1/2018/008100/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na realizáciu rekonštrukcie približovacej linky - zvážnice na území TANAPAu. Žiadateľ: Ing. Jozef Bobák, Priehradná 548/13, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.