Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Revúca - OU-RA-OSZP-2017/001185


Začiatok stránky:

OU-RA-OSZP-2017/001185

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  od žiadateľa Pozemkové spoločenstvo  Zdychavských pasienkárov a urbaristov v Muránskej Zdychave, rastúcich na parcele KNC č.639/1 a 639/3 v k.ú. Muránska Zdychava. 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.